Ogłoszenie nr 500081457-N-2017 z dnia 27-12-2017 r. Gmina Lututów: Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy Lututów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Działoszyn. Witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Działoszyn. Mam nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie, a oferta gospodarcza i kulturalna zachęci Państwa do nawiązania z nami współpracy. Internetowy, oficjalny serwis informacyjny gminy. W związku z informacją o pojawieniu się w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w załączeniu, na prośbę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu, podajemy do publicznej wiadomości komplet informacji przeznaczonych głownie dla hodowców drobiu oraz rolników indywidualnych, które mają na celu utrzymanie na wysokim ... Urząd Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice REGON: 000532671, NIP 827-15-09-139 Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73 Czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 Gmina Drużbice zaprasza Posiadamy na sprzedaż działki w dogodnej lokalizacji, z dobrym połączeniem z ościennymi ośrodkami miejskimi: Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Pabianice, w pobliżu szkoły, przedszkola, lokalnego sklepu.

Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym kalendarzu polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020 Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR’’ w Brzeźniu. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może ... Zawiadamiam, że w dniu 08 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Nr 107 Urzędu Gminy w Galewicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Samorządności, Zdrowia, Oświaty i Kultury i Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Galewicach.

Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym kalendarzu polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020 Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR’’ w Brzeźniu. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może ... Kolędą „Anioł Pasterzom mówił” Więcborska Orkiestra Dęta pod batutą Dariusza Sobieralskiego przywitała publiczność Koncertu Noworocznego w Więcborku w świąteczną niedzielę. Informujemy, że w związku z ustawowym obowiązkiem gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Ostrówek prowadzony przez RBS Lututów o/Ostrówek: Cały czas trwają czynności kontrolne związane z ustaleniem przyczyn nieakceptowalnego zapachu wody. Czekamy na wyniki badań. Informujemy, iż do czasu odwołania... Wójt Gminy Pątnów informuje rolników, że od 4 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. – w związku z opublikowaniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportu dotyczącego wartości klimatycznego bilansu wodnego za okres 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. i ujawnieniem wystąpienia na terenie gminy Pątnów suszy ... Nasza gmina; Samorząd; Jednostki organizacyjne, oświata; Organizacje; Nieodpłatna pomoc prawna; Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach; Transmisje sesji Rady Gminy Ładzice; Zamówienia publiczne; Gospodarka odpadami; Obowiązki informacyjne; Inwestycje gminne

Oficjalny serwis Gminy Sokolniki. W Gminie Sokolniki w 2019 roku urodziło się 41 dzieci, natomiast zmarło 59 osób.W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sokolnikach zawarto 19 małżeństw, natomiast rozwiodło się 10 par. Urząd Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice REGON: 000532671, NIP 827-15-09-139 Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73 Czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Yellow flannel sheets

Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z ... Wójt Gminy w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8 uprzejmie informuje, że w związku z klęską suszy na terenie tut. Gminy od 09 lipca 2019 r. /wtorek/ do 19 lipca 2019 r. /piątek/ będą przyjmowane wnioski o oszacowanie powstałych szkód w gospodarstwach rolnych. Gmina Drużbice zaprasza Posiadamy na sprzedaż działki w dogodnej lokalizacji, z dobrym połączeniem z ościennymi ośrodkami miejskimi: Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Pabianice, w pobliżu szkoły, przedszkola, lokalnego sklepu. Gmina Bolimów to jedno z najpiękniejszych miejsc w województwie Łódzkim. Przepiękne, pachnące lasy, wijąca się rzeka, stwarzają niezwykły mikroklimat. Bolimowski Park Krajobrazowy tworzy w przybliżeniu wielki trójkąt o bardzo poszarpanych bokach, w którego wierzchołkach tkwią Skierniewice, Żyrardów i Nieborów.

Gmina lututow bip

Huawei honor bee price in pakistan
Kids maths activity sheets
Soon and very soon brooke fraser sheet music

Wójt Gminy Pątnów informuje rolników, że od 4 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. – w związku z opublikowaniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportu dotyczącego wartości klimatycznego bilansu wodnego za okres 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. i ujawnieniem wystąpienia na terenie gminy Pątnów suszy ... Gmina Bolimów to jedno z najpiękniejszych miejsc w województwie Łódzkim. Przepiękne, pachnące lasy, wijąca się rzeka, stwarzają niezwykły mikroklimat. Bolimowski Park Krajobrazowy tworzy w przybliżeniu wielki trójkąt o bardzo poszarpanych bokach, w którego wierzchołkach tkwią Skierniewice, Żyrardów i Nieborów. Biuletyn Informacji Publicznej tworzony jest w celu powszechnego udostępniania informacji w postaci ujednoliconego systemu stron.